Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Ass em đồng nghiệp của tôi nó khít vcl đi